1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

MOGLOOP ORGANİK SIVI GÜBRENİN GENEL HATLARI İLE KULLANIM DETAYLARI VE SPESİFİK ÖZELLİKLERİ

 

Bu ürün MOGLOOP BİTKİSEL MENŞELİ ORGANİK SIVI GÜBRE LİSANSI ile üretilmiş % 100 bitkisel kaynaklı enzim ve aminoasit içerikli gübredir.

 

MOGLOOP GÜBRE’nin içeriğinde kullanılan materyalin tamamı bitkisel kaynaklıdır. Tüm üretim aşamalarında fiziksel metodlar kullanılmış olup herhangi bir kimyasal metod kullanılmamamıştır. Bitki içeriğinde bulunan izelementler de dahil bitkinin ve toprağın ihtiyacı olan tüm elemanlar MOGLOOP ENZİMAL GÜBRE’nin içinde mevcuttur.  AYRICA; 1 mm  MOGLOOP ENZİMAL GÜBRE İÇERİSİNDE ORTALAMA 40 BAU/m1 enzim içermektedir. MOGLOOP enzimal gübrenin girdiği arazilerde ZARARLI mikroorganizmalar çoğalamazlar.

 

Üreticilerimizin genel olarak yaşadıkları sorunları ve istekleri göz önüne alarak bu ürün hazırlanmıştır.

 

– TUZLANMA: Gübrenin içeriğindeki enzimler ve bu enzimlerin gelişimini tetiklediği yararlı mikroorganizmalar sayesinde, toprakta biriken tuzların, geçmiş yıllardan kalan kimyasal zehirlerin kısa bir süre içerisinde yapıları bozularak, organik materyallere dönüştürülür. Bunlar da bitkinin köklerinin özümseyebileceği hale getirilir.

 

– ERKENCİLİK: Tüm ürün gruplarında en az 10 en çok da 20 gün erkencilik görülebilir.

 

– KÖKLENME: Daha da gelişmiş bir kök yapısı sayesinde bitkinin besin toplama alanı genişler. Ayrıca; osmoz basıncını da artırdığı için ağacın yaşlılığı ya da damarlarında oluşan sorunlarda, ilerleyen yıllarda geçmektedir.

 

– İZELEMENT: İhtiyacınız en aza inecektir. MOGLOOP pH düzenleme özelliği ile topraktan alınamayan mikro ve makro(n/p/k) elementlerin de alınmasını sağlar. Gübremizin içeriğinde; Fe, ca, mg, mn, cu, mo, b,s mevcuttur.

 

– MOGLOOP: 1 yıl önce kullanılmaya başlandığı zaman; ortalama çiçek sayısında %30 artış, çiçek tutum oranında ise bu oran en alt seviyede % 90 olacaktır. Buna paralel olarak da gelişim hızı artacaktır. Hasattan önce de 30-45 gün aralığında 1000 m  alan için; (Yapraktan) en çok 1 litre ve an az ½ litre daha kullanıldığı takdirde meyve iriliğinin en az % 30 artırabilirsiniz.

 

– AKARLAR: Bu tip asalak canlılar görüldüğünde ya da görülmeden önce yaprak altlarında sisleme metodu ile uygulandığında; akarların üreyemediği gözlenmektedir. Bu ürün akarları öldürmez. Beslenemedikleri için ortamı terk edeceklerdir. Ayrıca yukarıda bahsedildiği üzere, yaprak üzerindeki kutikulanın kalınlaşması sebebi ile, akarların iğneleri bu mumsu tabakayı ve güçlenen yaprağı delemezler. Dolayısı ile akarlar beslenemediği için açlıktan bölgeyi terkederler

 

– HASAT: Hasattan 30-45 gün önce uygulandığı zaman meyve üzerindeki zehir kalıntıları (fungusit ya da insektisitler)  7-14 gün içerisinde tamamen bozulurlar. Tahlil de dahi izin verilen değerlerin üzerinde kalıntı bulunamaz. Böylece ürünümüzün gümrük kapılarından dönme riski azalır ya da hiç dönmeyebilir.

 

– KONVANSİYONEL TARIM: Konvansiyonel tarım yapılıyor dahi olsa; MOGLOOP toprakta bulunan tüm oluşumları (geçmiş yıllardan kalan zehir, kimyasal atık, çözülemeyen organik meteryaller,vs…) çözerek ya da gelişen mikroorganizmalar sayesinde yapıları değiştirilerek bitkinin özümseyebileceği hale çevrilir. Bunun sonucunda da kimyasal kullanılmış olsa bile; diğer üreticilere göre ürünün organikliği ciddi oranda artacaktır. Ancak; ürün hiçbir zaman organik tarımdan elde edilen ile eşit olmayacaktır, iyi tarım uygulamalarında MOGLOOP çok ciddi başarılar kazanmıştır.

 

– ORAN ARTIŞI: Hasat edilen ürünlerde, Şeker-protein-yağ-kuru madde oranı yükselmiştir.

 

– RAF ÖMRÜ: Hasat edilen yaş meyve ya da sebzenin raf ömrü ortalama olarak 5-10 gün daha uzamıştır.

 

– HASTALIK: Ciddi Hastalık, pH ve tuzlanma oranı yüksek olan bölgelerde; dekara uygulanan doz oranının +1 litre artırılmasını kuvvetle öneririz. Çünkü; gübremiz gücünün bir kısmını hastalık yapan oluşumlara ya da pH düzenlemeye, tuzlanmayı çözmeye harcayacağı için, asıl görülecek etkinin daha geç görülmesine neden olabiliriz. Bunu önlemek için ekstra olarak 1 litre doz uygulanmasını öneririz. Ancak; gübremiz hiçbir zaman kimyasal ya da organik ilaç olarak önermiyoruz. Bu etkilerin oluşmasını; güçlenen bitki bünyesi ve toprak yapısı doğal yöntemler ile kendi kendine çözmektedir !!!

 

– ORGANİK DEĞER: Toprak tahlili yapılan yerlerde organiklik oranı eğer 2’nin altında ise önerilen dozun bir yıla mahsus olmak üzere; % 50 daha artırılması ya da extra +1 litre uygulanması uygundur.

 

– pH: pH kalıcı olarak dengelenir. pH aşırı yüksek ya da düşük topraklarda besin elementlerinin emilimi yeterince gerçekleşmez. Bu topraklarda Kesinlikle pH dengesi kurulmalıdır. MOGLOOP pH dengesi kalıcı olarak kurar ve köklerin çok rahat bir şekilde ihtiyaç duyduğu besinlerin topraktan emilimini sağlar. Toprağın su geçirgenliği artar. Topraktaki kilitlenme – keseklenme problemi ortadan kalkar. Kurak yıllarda topraktan çatlamalar nadiren görülür. Toprağı çözme etkisi en az 4 ay sonra gözlemlenebilir, 6.ayda gözle görülür hale gelir.

 

Broşürümüzde; gereken açıklayıcı doz oranları mevcuttur. Bunun haricinde bir uygulama öğrenilmek istenirse; mail atmanız yeterlidir.

In our brochure, descriptive dose ratios are available. If you want to learn another application, you can send an e-mail.

Genel Uyarı! MOGLOOP enzimal gübrenin ambalaj içindeki formunda mikroorganizmalar ve enzimler hareketsizlerdir. Enzim ve mikroorganizmaların hareketlenebilmesi için 1 litre MOGLOOP en az 200 litre su ile karıştırılmalıdır. Tamamen kuru formda olan toprağa asla uygulama yapmayınız. Önce toprağın tavlı hale gelmesini ya da gübre uygulamasından önce toprağa su verilmiş olmasına dikkat edilmelidir. MOGLOOP uygulamalarının her zaman sulama sonuna doğru yapılmasına özen gösterilmelidir. MOGLOOP tüm kimyasal bitki besleme ürünleri ile karıştırılarak birlikte verilebilir.

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİK              : (W/W)

Toplam Organik Madde Miktarı              : %35

Organik Karbon               : %14

Toplam Azot      : %1.5

Suda Çözünür K2O                             :

pH Aralığı           : 3.5-5.5

 

ÖNEMLİ UYARI !!!

 

1)           MOGLOOP KULLANIMI;  FUNGUSİT/İNSEKTİSİT/HERBİSİTLER VE TÜM KİMYASAL BESLEME ÜRÜNLERİ  (N/P/K   +   İZELEMENT) İLE KARIŞTIRILARAK DA UYGULANABİLİR. ANCAK; KLORLU ŞEHİR ŞEBEKE SUYU İLE DİREK OLARAK KARIŞTIRILMAMALIDIR. EN AZ 24 SAAT ŞEBEKE SUYU DİNLENDİRİLİR İSE MOGLOOP İLE KULLANILABİLİR.

 

2)           TOPRAKTA DEZENFEKTAN KULLANILMASI ZORUNLU HALE GELMİŞ İSE, ÖNCE

DEZENFEKTAN UYGULAMASI YAPILIR. EN AZ 48 SAAT GEÇTİKTEN SONRA MOGLOOP UYGULANABİLİR. MOGLOOP UYGULAMASINDAN HEMEN SONRA DEZENFEKTAN

UYGULANIR İSE MOGLOOP ETKİSİ CİDDİ ŞEKİLDE AZALACAKTIR.

 

3)           GÜBREMİZİ HİÇBİR ZAMAN KİMYASAL YA DA ORGANİK İLAÇ OLARAK ÖNERMİYORUZ. BU ETKİLERİN  OLUŞMASINI; GÜÇLENEN BİTKİ BÜNYESİ DOĞAL YÖNTEMLER İLE KENDİ KENDİNE ÇÖZMEKTEDİR !!!…

 

AMİNOASİTLERİN BİTKİLER ÜZERİNE ETKİSİ

 

L-Asparticacid

Çimlenmeye teşvik eder. Yüksek şelat gücü vardır.

 

L-glutamicacid

Büyümeyi hızlandırır. Yüksek şelat gücü vardır. Diğer aminoasitlerin alınmasını sağlar.

 

L-Arginin

Çimlenmeye teşvik eder. Soğuğa karşı direnci artırır.

 

L-Cysteine

Yüksek şelat gücü vardır. Krolofil oluşumunu sağlar.

 

L-Histidine

Yüksek şelat gücü vardır. Soğuğa karşı direnci artırır.

 

L-Alanine

Klorofil oluşumunu sağlar. Bitkide antifreeze etkisi yapar, Antifreeze proteinlerin

yapıtaşını oluşturur.

 

L-Lysine

Klorofil oluşumunu sağlar. Besin alınımını düzenler, polen verimini artırarak

döl tutmayı artırır.

 

L-Methionine

Meyve oluşumunu sağlar, besin alımını düzenler, protein metabolizmasına teşvik eder,

kök gelişimini artırır.

L-Proline

Bitkiyi strese karşı korur.

 

L-Serine

Oksin habercisidir.

 

L-Threonine

Büyümeyi hızlandırır.

 

L-Tryptophan

Oksin habercisidir.

 

L-Valine

Oksin habercisidir.

 

                                                    ENZİMLERİN BİTKİLER ÜZERİNE ETKİSİ

 

Alkali proteinase

Çok önemli bir enzimdir ; proteinleri aminoasitlere ayrıştırır,bitkinin yapı taşını oluşturur.

 

Amylosine(fungus alpha amiylase) (stresi engeller)

Bitkide özsuyu arttırmakta,bitkiyi canlı kılmakta,dokuda berraklaşmayı ve renk oluşumunu sağlamaktadır. Bu enzim nişasta gruplarını maltoza hidrolize etmektedir.

 

Glukamilaz (Aroma artırıcı)

Bitkide şeker dengesini sağlamakta,tat,koku ve aromaya katkıda bulunmaktadır.Glukoz birikimlerini polisakkarid zincirinin indirgenmemiş ucundan kopararak ayrışmayı sağlamaktadır.Düşük pH da çalışabilir.

 

Xylanasa (Köklendirici)

Bitkideki hücresel denge, kök bölgesinde kılcal kök uçları ve liflerin gelişimi ve büyümesi üzerinde etkilidir.Bitki gelişiminde ön etkiye sahiptir. Bu enzim glukon monam içeren hemicellase komlike esas üzerinde önemli etkiye sahip bir komplekstir.

 

Lipasa

Bitkideki yağ dengesini sağlar.Yağları hidrolize edip yağ asitlerini serbest bıraktıran enzim türevidir. Tüm bitkilerde önemli görev üstlenmektedir.

 

Liyaz enzimi (Zararlı kimyasalları parçalar.)

Topraktaki zararlı kimyasal maddeleri ve zehirleri parçalayarak bitkinin kullanabileceği hale çevirir.Toprağın biyolojik etkinliğini artıtır.Liyaz enzimi Hidroliz ve yükseltgenme (oksidasyon) harici yollarla çeşitli kimyasal bağları kırabilen, çoğu zaman bunu yeni bir çift bağ veya halka yapısı oluşturarak gerçekleştiren bir enzimdir.

 

Rubisco (Erkenciliği sağlar)

Bitki metabolizmasının dengede tutulmasını sağlar ve erkenciliği sağlar. Bitkilerin fotosentez yapması ve atmosferdeki karbondioksit dengesi için hayati önem taşıyan bir enzim türüdür.

 

Transglutaminaz (TG) Enzimi

Proteinlerin modifikasyonunda rol oynar.Ortamda uygun bir primer amin bulunmaması veya lizin’in amin grubunun belirli ajanlarla bağlanması durumunda suyun kullanımını katalizlemektedirler.

 

Katalaz (Zararlı kimyasalları organikleştirir.)

Bitkide zararli bileşikleri faydalı hale dönüştürür.Bitki metabolizmasında hidrojen peroksidi deokside eder ve bitki metabolizmasında önemli rol oynayan bir enzimdir.

 

Nitrogenaz

Atmosferde bulunan N2 formundaki azotu amonyak, nitrat gibi bitkinin çeşitli amaçlar için kullanacağı forma dönüştürür.

 

 

Lipoksigenaz

Bitkinin raf ömrünü uzatır.Bitkider renk, tat, aroma,albeni üst seviyeye çıkar.

 

İzomeraz (Aroma artırıcı)

Meyve de tatlılık derecesini artırır.Glikozun früktoza dönüşmesini katalizleyen bir izomerazdır.

 

Üreaz (Azotu bitkinin kullancağı forma dönüştürür)

Üreaz, ürenin karbon dioksid ve amonyağa hidrolizini katalize eder. Nitrojen, bitkilerin büyümesinde çok önemlidir.

 

KİTİNAZ: BİTKİDE KÖK ZARINI KALINLAŞTIRIR, DESTEKLEDİĞİ VE ÇOĞALTTIĞI BAKTERİLERİN MANTAR VE FUNGAL TÜRLERE KARŞI MUKAVEMETİNİ  SAĞLAR. GÖVDE KABUĞU, YAPRAKLAR, MEYVE YÜZEYLERİ VE KABUKLARDA KALINLIK SAĞLAR. FUNGAL TÜRLERİN BULAŞMASI VE YAŞAMINI ENGELLER.

Neden Organik Gübre Kullanmalıyız ?

Organik gübreler ;içeriğindeki doğal bileşenler sayesinde toprağın PH dengesini korur.
*Toprağın su tutma kapasitesini artırır bu nedenle sulama sayısı azalır
*Bitkinin gelişimine olumlu etki yapar
*Her mevsim kullanılabilir
*Topraktaki zararlı kimyasalları minimum seviyeye indirir bu nedenle de toprağın sertleşmesi önlenir .
*%100 kaliteli ve verimli ürün elde edilir

Hemen Ara! 0 553 929 35 36
× Sipariş Hattı